Tájékoztató a szombathelyi területi válogatóról

A szombathelyi területi válogató időpontja: 2016. október 17. hétfő  11.00 óra

Helyszín:
Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola AMI – Tibold Iván Terem
9700 Szombathely, Rákóczi F. u.3.
Telefon: 06-94-512-890, (894, 895, 896)
Mobil: 06-20-503 10 34, 06-20-503 05 74
E-mail: brandisz.marton@bartokzi.szombathely.hu
Honlap: www.konczverseny.hu vagy www.bartokzi.hu

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézménynél: 2016. szeptember 21.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

A nevezés feltétele:
A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be). A bizonyítvány másolatát ebben a korcsoportban kérjük a nevezési laphoz mellékelni.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2006. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között,
III. korcsoport: 2002. június 1-je. és 2004. május 31. között,
IV. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között,
V. korcsoport: 1997. december 2. és 2000. május 31. között született tanulók.

A válogatók anyaga minden korcsoportban az országos döntő anyagából két mű, amit a döntőre nem lehet megváltoztatni.

I-III. korcsoport:

  1. Egy kötelezően választható etűd.
  2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab, vagy egy zenemű egy tétele).

IV. korcsoport:

  1. Egy kötelezően választható etűd.
  2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele).

V. korcsoport:

  1. Egy kötelezően választható J. S. Bach mű szerepel.
  2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele).

A nevezés módja:
A válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető nevezési lapot a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.

A válogatók értékelése:
A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Jó felkészülést kíván a versenyt rendező Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola!

A jelentkezési lap ide kattintva letölthető, melyet számítógéppel kitöltve, aláírva, lebélyegezve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni levélben, vagy szkennelve e-mailben.

Megújultunk!

Köszöntjük a megújult honlapunkon!

Aktualizáltuk az információkat a 2016. évi versenyre vonatkozóan. A részleteket a szervezés folyamatának függvényében fogjuk folyamatosan feltölteni, időnként látogassanak vissza az oldalunkra, vagy kövessék figyelemmel Zeneiskolánk facebook oldalát!