Versenykiírás

A verseny időpontja: 2016. december 2-4.

Rendező: Szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040137
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3.
Telefon: 06-94-512-890, 894, 895, 896, 06-20-503-10-34, 06-20-503-05-74
E-mail: brandisz.marton@bartokzi.szombathely.hu

Helyszín: Szombathely, Bartók Terem

A verseny célja: A hegedű tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő.
A verseny egyfordulós.

A nevezés feltétele:
A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be). A bizonyítvány másolatát ebben a korcsoportban kérjük a nevezési laphoz mellékelni.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2006. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között,
III. korcsoport: 2002. június 1-je. és 2004. május 31. között,
IV. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között,
V. korcsoport: 1997. december 2. és 2000. május 31. között született tanulók.

Területi válogatók

A szombathelyi területi válogató időpontja: 2016. október 17. hétfő  11.00 óra

Helyszín:
Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola AMI – Tibold Iván Terem
9700 Szombathely, Rákóczi F. u.3.
Telefon: 06-94-512-890, (894, 895, 896)
Mobil: 06-20-503 10 34, 06-20-503 05 74
E-mail: brandisz.marton@bartokzi.szombathely.hu
Honlap: www.konczverseny.hu vagy www.bartokzi.hu

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézménynél: 2016. szeptember 21.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

A nevezés feltétele:
A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be). A bizonyítvány másolatát ebben a korcsoportban kérjük a nevezési laphoz mellékelni.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2006. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között,
III. korcsoport: 2002. június 1-je. és 2004. május 31. között,
IV. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között,
V. korcsoport: 1997. december 2. és 2000. május 31. között született tanulók.

A válogatók anyaga minden korcsoportban az országos döntő anyagából két mű, amit a döntőre nem lehet megváltoztatni.

I-III. korcsoport:

 1. Egy kötelezően választható etűd.
 2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab, vagy egy zenemű egy tétele).

IV. korcsoport:

 1. Egy kötelezően választható etűd.
 2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele).

V. korcsoport:

 1. Egy kötelezően választható J. S. Bach mű szerepel.
 2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele).

A nevezés módja:
A válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető nevezési lapot a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.

A válogatók értékelése:
A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Jó felkészülést kíván a versenyt rendező Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola!

A jelentkezési lap ide kattintva letölthető, melyet számítógéppel kitöltve, aláírva, lebélyegezve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni levélben, vagy szkennelve e-mailben.

Országos döntő

A verseny időpontja: 2016. december 2-4.

Rendező: Szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040137
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3.

A verseny anyaga:
Az országos döntő anyaga minden korcsoportban három részből áll:

 1. Egy kötelezően választható etűd (az V. korcsoportban J. S. Bach mű).
 2. Egy kötelezően választható mű (az V. korcsoportban Kurtág György mű).
 3. Egy szabadon választott mű egy tétele (a IV. és V. korcsoportban több tétel is lehet).

A verseny követelményei:
Felhívjuk a figyelmet, hogy az országos döntőben a területi válogatón elhangzott műsort (IIV. korcsoportnál egy etűd, az V. korcsoportnál egy J. S. Bach mű és minden korcsoportnál ezen felül egy szabadon választott mű) kell a kötelezően választható művel kiegészíteni és együtt bemutatni. A területi válogatók versenyanyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni. Figyeljenek arra is, hogy a szabadon választott mű stílusában és karakterében legyen eltérő a kötelezően választható műtől.
A műsoridő nem léphető túl, betartása kötelező!
A versenyműsort kotta nélkül kell előadni!
A kötelező és szabadon választott művek eredeti jogtiszta kottáit a verseny helyszínén
(regisztráláskor) be kell mutatni.

I. korcsoport:

Egy kötelezően választható etűd:

 • Ch. Dancla: Moderato (D-dúr) etűd (Dénes-Lányi: Hegedűiskola III-IV. 32. o./44.) (Z.5245) vagy
 • Ch. Dancla: 2. (F-dúr) etűd (Tanulmányok hegedűre op. 68.) ( Z.7918) (détaché játszandó) vagy
 • Rényi A.: Andante con moto (G-dúr) etűd (Sándor: Hegedűiskola IV.B 33. o./56.; Dénes-Lányi: Hegedűiskola III-IV. 91. o./63.) (Z.8068)

Egy kötelezően választható mű:

 • W. A. Mozart: Dal (Dénes- Mező: Kis előadási darabok – Lenkei Gabriella: Hegedűmuzsika kezdők számára 10.) (Z.4303 Z.6311) vagy
 • J. Stanley: Allegretto grazioso (Moffat: Régi Mesterek Művei III.) (Z.2752) vagy
 • Járdányi P.: Magyar tánc (Vivo) (Sándor: Hegedűiskola III. 42. o./68.) (Z.8066)

Egy szabadon választott mű:

 • Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy tétele maximum 6 percben.

II. korcsoport:

Egy kötelezően választható etűd:

 • Ch. Dancla: 4. (D-dúr) etűd (Tanulmányok hegedűre op. 68.) (Z.7918) vagy
 • Ch. Dancla: 7. (G-dúr) etűd (Tanulmányok hegedűre op. 68.) (Z.7918) vagy
 • Ch. Dancla: 14. (a-moll) etűd (Tanulmányok hegedűre op. 68.) (Z.7918) vagy
 • J. Dont: 12. (a-moll) etűd (Gradus ad Parnassum op. 38) (Z.2215)

Egy kötelezően választható mű:

 • G. Ph. Telemann: Sarabanda, Gavotta (Moffat: Régi Mesterek Művei II. 8.) (Z.2751) vagy
 • W. A. Mozart: Menuett (Dobszay: Mozart-Album III. 14.) (Z.5213) vagy
 • Bartók-Zathureczky: Gyermekeknek sorozatból szabadon választható 3 darab
  (Apró darabok) (Z.213)

Egy szabadon választott mű:

 • Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy tétele maximum 8 percben.

III. korcsoport:

Egy kötelezően választható etűd:

 • J. Dont: 18. (g-moll) etűd (Gradus ad Parnassum op. 38) (Z.2215) vagy
 • J. Dont: 9. (A-dúr) etűd (24 Előkészítő gyakorlat op. 37) (Z.2604) vagy
 • F. J. Mazas: 18. (E-dúr) etűd (Études brillantes II. op. 36) (Z.2245) vagy
 • F. J. Mazas: 24. (A-dúr) etűd (Études brillantes II. op. 36) (Z.2245)

Egy kötelezően választható mű:

 • A. Corelli: VIII. szonáta (e-moll) III- IV. tétel (Sarabanda, Giga) (12 Sonate op. 5. Urtext) (Z. 12265) vagy
 • G. Ph. Telemann: 5. szonatina (E-dúr) I-II. tétel (Affettuoso, Vivace) (ismétlés nélkül játszandó) (Sechs Sonatinen) (EP 9096) vagy
 • W. A. Mozart: Menuet (d-moll) (Dobszay: Mozart-Album III. 18.) (Z. 5213) vagy
 • Járdányi P.: Magyar tánc (Z. 3236)

Egy szabadon választott mű:

 • Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy tétele maximum 9 percben.

IV. korcsoport:

Egy kötelezően választható etűd:

 • J. Dont: 14. (c-moll) etűd (24 Előkészítő gyakorlat op. 37) (Z.2604) (détaché játszandó) vagy
 • J. Dont: 15. (F-dúr) etűd (24 Előkészítő gyakorlat op. 37) (Z.2604) vagy
 • R. Kreutzer: 12. (a-moll) etűd (Etüden oder Capricen 42 gyakorlat) (Z. 2560)

Egy kötelezően választható mű:

 • G. Ph. Telemann: 9. Fantasia (h-moll) (Az egész fantázia) (Zwölf Fantasien, URTEXT) (EP 9365) vagy
 • G. Ph. Telemann: 10. Fantasia (D-dúr) (Az egész fantázia) (Zwölf Fantasien, URTEXT) (EP 9365)

Egy szabadon választott mű:

 • Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 10 percben.

V. korcsoport:

Egy kötelezően választható J. S. Bach mű:

 • J. S. Bach: Allemande (d-moll partita szólóhegedűre BWV 1004) (DVfM 5012) vagy
 • J. S. Bach: Gigue (d-moll partita szólóhegedűre BWV 1004) (DVfM 5012) vagy
 • J. S. Bach: Gigue (E-dúr partita szólóhegedűre BWV 1006) (DVfM 5012) vagy
 • J. S. Bach: Menuet I. II. (E-dúr partita szólóhegedűre BWV 1006) (DVfM 5012) vagy
 • J. S. Bach: Loure (E-dúr partita szólóhegedűre BWV 1006) (DVfM 5012)

Egy kötelezően választható Kurtág mű:

 • Kurtág György: Jelek, játékok és üzenetek (Z. 14220)
  • Hommage à J. S. B. vagy
  • Perpetuum mobile (a, b vagy c verzió) vagy
  • Hommage à John Cage vagy
  • Doloroso vagy
  • Anziksz Kellerannának

Egy szabadon választott mű:

 • Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 10 percben.

Értékelés a döntőn:
A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelezően és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok:
Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmika, hangszín, egyéni hang, technikai biztonság.

A verseny díjai:
A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat
adhat ki.

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás,
étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!

A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a www.konczverseny.hu honlapon történik. Határideje: 2016. november 9.